IMPRESSIONEN

IMG_6127a
675-IMG_6143
Anka+Abby vom Hause Fiedanu
Anka+Abby vom Hause Fiedanu
693+694-IMG_6200a
Phoenix vom Schwarzen Berg
IMG_6147a
Anka vom Hause Fiedanu
Richtertisch Nürnberg 2011 mit Richter Herrn Jochen Eberhard
Tana vom Wolfsberg

 

   Danke  ♥  Merci!   ♥  Thank you!